20-րդ դարի սկզբին հաստատվեց,որ, ունենալով բարդ կառուցվածք, ատոմները բաղկացած են ավելի պարզ մասնիկներից: Ատոմի բարդ կառուցվածք ունենալու մասին նշած փաստերը ստիպեցին մտածել, թե ինչ կառուցվածք ունի ատոմը  և ինչ պարզագույն մասնիկներ է այն պարունակում: 
<iframe src="https://docs.google.com/presentation/d/e/2PACX-1vSw3sSXj265MloBdzj1tmvK9-acmQwrtAv0FOMKwrZc9k7b0Zl6oihDJw1VyEhn8jYHhrtS4dKkqcWU/embed?start=false&loop=false&delayms=3000" frameborder="0" width="480" height="389" allowfullscreen="true" mozallowfullscreen="true" webkitallowfullscreen="true"></iframe>