Այս դասընթացը փորձնական է՝ նախատեսված ՃԿՊԱ դասախոսներին հարթակի հնարավորություններին ծանոթացման համար։