«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել և զարգացնել կիրառական հմտություններ ArcGIS ծրագրի վերաբերյալ՝ տարբեր տեսակի տարածաժամանակային այնպիսի խնդիրների լուծմանն աջակցելու համար, ինչպիսիք են հատուկ շեշտադրմամբ ԱՏՀ-ի օգտագործումը աղետների կառավարման, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և վերականգնման համար:

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել և զարգացնել կիրառական հմտություններ ArcGIS ծրագրի վերաբերյալ՝ տարբեր տեսակի տարածաժամանակային այնպիսի խնդիրների լուծմանն աջակցելու համար, ինչպիսիք են հատուկ շեշտադրմամբ ԱՏՀ-ի օգտագործումը աղետների կառավարման, շրջակա միջավայրի պաշտպանության և վերականգնման համար: