Доступные курсы

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՓԳ-16

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՓԳ-16

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ...
Курс

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՃԿՀ-15

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՃԿՀ-15

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ծ...
Курс

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՀՊ-16

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՀՊ-16

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ...
Курс

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՀՊ-17

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՀՊ-17

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ծ...
Курс

Համակարգչային տեխնոլոգիաներ

Համակարգչային տեխնոլոգիաներ

Курс

Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն

Курс

Աղետների հոգեբանություն

Աղետների հոգեբանություն

Курс

Բարձրագուն մաթեմատիկա

Բարձրագուն մաթեմատիկա

Курс

Իրավունքի հիմունքներ

Իրավունքի հիմունքներ

Курс

Ճառագայթային պաշտպանություն

Ճառագայթային պաշտպանություն

 20-րդ դարի սկզբին հաստատվեց,որ, ունենալով բարդ կառուցվածք...
Курс

Կիրառական քիմիա

Կիրառական քիմիա

Курс

Կիրառական մեխանիկա

Կիրառական մեխանիկա

Курс

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՓԳ_15

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՓԳ_15

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ...
Курс

Կառավարում

Կառավարում

Курс

Մակրոտնտեսագիտություն

Մակրոտնտեսագիտություն

Курс

Առաջին բուժօգնություն

Առաջին բուժօգնություն

Курс

Հաշվապահական հաշվառում

Հաշվապահական հաշվառում

Курс

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՃԿ-15

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՃԿ-15

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ծ...
Курс

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՃԿ-17

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՃԿ-17

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ծ...
Курс

Աղետների ռիսկի կառավարում

Աղետների ռիսկի կառավարում

Դասընթացի նկարագրությունը
Курс

Կառավարման հոգեբանություն

Կառավարման հոգեբանություն

Курс

Փորձնական դասընթաց

Փորձնական դասընթաց

Այս դասընթացը փորձնական է՝ նախատեսված ՃԿՊԱ դասախոսներին հարթակի հնա...
Курс

Քաղաքացիական պաշտպանության հիմունքներ

Քաղաքացիական պաշտպանության հիմունքներ

Курс

Բնակչության կենսաապահովում

Բնակչության կենսաապահովում

Սույն դասընթացը կօգնի ձեզ  գործնական և տեսական գիտելիքներ ստան...
Курс

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՔՊ-16

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՔՊ-16

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ծ...
Курс