Available courses

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՓԳ-16

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՓԳ-16

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ...
Course

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՃԿՀ-15

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՃԿՀ-15

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ծ...
Course

Իրավունքի հիմունքներ_ՀՊՄՄ-18

Իրավունքի հիմունքներ_ՀՊՄՄ-18

Course

Իրավունքի հիմունքներ_ՀՏՄՄ-18

Իրավունքի հիմունքներ_ՀՏՄՄ-18

Course

Իրավունքի հիմունքներ_ՄՄԿԱԻ-18

Իրավունքի հիմունքներ_ՄՄԿԱԻ-18

Course

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՀՊ-16

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՀՊ-16

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ...
Course

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՀՊ-17

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՀՊ-17

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ծ...
Course

Համակարգչային տեխնոլոգիաներ

Համակարգչային տեխնոլոգիաներ

Course

Աշխարհագրություն

Աշխարհագրություն

Course

Աղետների հոգեբանություն

Աղետների հոգեբանություն

Course

Բարձրագուն մաթեմատիկա

Բարձրագուն մաթեմատիկա

Course

Իրավունքի հիմունքներ

Իրավունքի հիմունքներ

Course

Ճառագայթային պաշտպանություն

Ճառագայթային պաշտպանություն

 20-րդ դարի սկզբին հաստատվեց,որ, ունենալով բարդ կառուցվածք...
Course

Կիրառական քիմիա

Կիրառական քիմիա

Course

Կիրառական մեխանիկա

Կիրառական մեխանիկա

Course

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՓԳ_15

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՓԳ_15

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ...
Course

Կառավարում

Կառավարում

Course

Մակրոտնտեսագիտություն

Մակրոտնտեսագիտություն

Course

Առաջին բուժօգնություն

Առաջին բուժօգնություն

Course

Հաշվապահական հաշվառում

Հաշվապահական հաշվառում

Course

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՃԿ-15

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՃԿ-15

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ծ...
Course

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՃԿ-17

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՃԿ-17

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ծ...
Course

Աղետների ռիսկի կառավարում

Աղետների ռիսկի կառավարում

Դասընթացի նկարագրությունը
Course

Կառավարման հոգեբանություն

Կառավարման հոգեբանություն

Course

Փորձնական դասընթաց

Փորձնական դասընթաց

Այս դասընթացը փորձնական է՝ նախատեսված ՃԿՊԱ դասախոսներին հարթակի հնա...
Course

Քաղաքացիական պաշտպանության հիմունքներ

Քաղաքացիական պաշտպանության հիմունքներ

Course

Բնակչության կենսաապահովում

Բնակչության կենսաապահովում

Սույն դասընթացը կօգնի ձեզ  գործնական և տեսական գիտելիքներ ստան...
Course

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՔՊ-16

Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր ՔՊ-16

«Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգեր (ԱՏՀ)» դասընթացի նպատակն է ծ...
Course